Sådan virker det

A-Maze er et redskab, som let og intuitivt giver læreren mulighed for at inddrage bevægelse sin undervisning. Læreren kan vælge at bruge opgaver fra opgavebanken, eller selv konstruere alderssvarende og fagspecifikke opgaver, som eleverne skal løse ved at bevæge sig og arbejde sammen.

Lidt som Kahoot! – bare med bevægelse.

med A-Maze får du adgang til:

1110 spørgsmål

som dækker alle fag

115 opgavesæt

som dækker alle fag

Prøv vores materiale!

Her kan du få en lille forsmag på vores undervisningsmateriale (selvfølgelig uden bevægelsesdelen). Vi har lavet en lille quiz, der indeholder spørgsmål fra A-Maze.

Vi ved, at børn er forskellige, og at de har forskellige måder at lære på.

Derfor er det vigtigt, at de bliver motiveret til læring, og her kan A-Maze spille en vigtig rolle.

Alt eleverne behøver for at løse opgaven er hinanden og en fælles tablet eller telefon. Læreren sender sine elever ud på et A-Maze-løb for at finde tavler med AR-koder, som eleverne kan scanne med deres tablet.

Send eleverne p� et A-Maze l�b

N�r du starter en aktivitet, modtager du en 5-cifret kode. Den bruger eleverne til at forbinde til l�ringsmaterialet via applikationen (helt som I kender det fra Kahoot).

image

Find A-Maze stationerne

I kan h�nge stationerne op faste steder p� skolen, eller tage dem med ud af klassev�relset og lave nye ruter. I bestemmer helt selv, om de fx skal med p� O-l�b i skoven eller med p� sportspladsen.

image

L�s opgaverne

A-Maze spilles i grupper, s� eleverne i samarbejde med hinanden skal besvare opgaverne.

image

Når eleverne har scannet koden, modtager de et spørgsmål på deres tablet, som de skal finde en løsning på og svare på i fællesskab. Efter de har svaret på spørgsmålet, skal de videre ud for at finde den næste AR-kode. Legen er slut, når eleverne har svaret på alle spørgsmål.

A-Maze er nem at integrere i undervisningen, fordi det er fleksibelt og kan let tilpasses skolernes individuelle tidsplaner. A-Maze har en intuitiv og brugervenlig grænseflade, så lærere og pædagoger nemt kan implementere bevægelsesaktiviteter.

Det kræver nemlig ingen planlægning forud at anvende A-Maze. Det betyder også, at A-Maze let kan benyttes af fx vikarer, som derved kan forestå undervisningen i det givne læringspunkt - helt uden besvær.

Alt undervisningsmaterialet er skræddersyet, så det understøtter Fælles Mål. A-Maze tilbyder en bred vifte af læringsaktiviteter, der både er tilpasset de forskellige fag, men også klassetrin og faglige emner.

Læreren kan vælge mellem de spørgsmålssæt, som allerede er udformet, eller de kan lave deres egne spørgsmålssæt, hvis de fx ønsker spørgsmål, der er tilpasset et særligt emne eller tema. Det er derfor læreren, som bestemmer, hvad eleverne skal undervises i.