Vilkår og betingelser for brug af A-Maze

1. Accept af vilkår


Ved at bruge vores SaaS-hjemmeside accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores tjeneste.


2. Brugerrettigheder


Vi giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge A-Maze platformen i overensstemmelse med disse vilkår. Du må ikke videresælge, distribuere eller udnytte vores tjeneste eller indhold uden vores skriftlige tilladelse.


3. Brugerregistrering


For at bruge vores SaaS-tjeneste kan du blive bedt om at oprette en brugerkonto. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontoinformationer og for alle aktiviteter, der forekommer under din konto. Du accepterer at give nøjagtige og opdaterede oplysninger ved oprettelse af din konto og at underrette os om eventuelle uautoriserede brugere af din konto eller andre sikkerhedsbrud.


4. Ansvarsfraskrivelse


Vi stræber efter at levere en pålidelig og fejlfri oplevelse. Dog kan vi ikke garantere, at tjenesten vil være fejlfri, uafbrudt eller sikker. Du bruger A-Maze platformen på egen risiko, og vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af vores tjeneste.


5. Immaterielle rettigheder


Vores hjemmeside, inklusive al software, indhold og immaterielle rettigheder, tilhører os eller vores licensgivere. Du accepterer ikke at kopiere, modificere, distribuere eller skabe afledte værker baseret på vores tjeneste eller indhold uden vores udtrykkelige tilladelse.


6. Ændringer og opdateringer


Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere disse vilkår og betingelser med eller uden varsel. Det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår regelmæssigt. Din fortsatte brug af vores tjeneste efter ændringer udgør din accept af de ændrede vilkår.


7. Afbrydelse eller ophør af tjenesten


Vi kan midlertidigt eller permanent afbryde eller ophøre med at levere A-Maze platformen uden varsel. Vi påtager os intet ansvar over for dig eller tredjepart for en sådan afbrydelse eller ophør.


8. Fortrolighed


Vi vil behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjeneste accepterer du vores privatlivspolitik og samtykker i vores indsamling, brug og offentliggørelse af dine oplysninger i overensstemmelse hermed.


9. Gældende lov og tvister


Disse vilkår og betingelser er underlagt Danmarks lovgivning. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med vores tjeneste eller disse vilkår, skal afgøres ved de kompetente domstole i Danmark.